Ansök om att bli spermiedonator!

Det är mycket enkelt att ansöka om att bli donator! Besvara tre korta frågor som avgör om du kan gå vidare i processen och fylla i en mer utförlig hälsodeklaration som sedan skickas in till oss, digitalt eller per post.


ANSÖK HÄR